• 730
  • 751
  • 851
  • 703
  • 730
  • 703
  • 730

Slezský železniční spolek

szslogo

Cílem Slezského železničního spolku je především vypravování zvláštních nostalgických vlaků do zajímavých lokalit či míst v Moravskoslezském kraji a popularizace železnice v očích široké veřejnosti. Více informací naleznete na jejich webových stránkách.

Hrbatá Máňa, o.s.

Hrbatá Máňa, o.s.

Občanské sdružení Hrbatá Máňa zajišťuje veškeré služby v železniční dopravě - různé druhy přeprav, vlečkovou, výlukovou činnost. Dále také pořádá příležitostné výletní jízdy.

Olomoucká dopravní, s.r.o.

Olomoucká dopravní, s.r.o.

Společnost zahájila svou činnost v roce 2006 a jejím hlavním záměrem je rozvoj a realizace kombinované přepravy hromadných substrátů, stavebních výrobků a dřeva na krátké a střední vzdálenosti, a také realizace služeb, jež s kombinovanou přepravou souvisí.

Railsystem, s.r.o.

Railsystem, s.r.o.

Společnost Railsystem, s.r.o. oslovuje přední výrobní společnosti a nabízí jim přepravu jejich produktů po železnici – vlastními vlaky RAIL systemu. Disponuje zkušenostmi, technikou i potřebnými legislativními oprávněními. Společně se zákazníky se nepodílí na ničení českých silnic, nadbytečném hluku i exhalacích.

Interfracht, s.r.o.

interfracht

INTERFRACHT s.r.o. patří k významným poskytovatelům služeb v oblasti logistiky a spedice, kde vystupuje v roli zasílatele. Nabízí veškerou spediční, logistickou a bezplatnou poradenskou činnost související s přepravou zboží po železnici, řece, moři a silnici.

DPOV, a.s.

ČD DPOV, a.s.

Společnost DPOV, a.s. provádí opravy a modernizace veškerých elektrických a motorových vozů, ucelených jednotek, speciálních vozidel pro traťové hospodářství, osobních vozů a všech částí a funkčních celků železničních kolejových vozidel používaných nejen na území České republiky.

Elektrizace železnic Praha, a.s.

EŽ Praha, a.s.

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se již 60 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž pevných trakčních zařízení pro železnici a městskou hromadnou dopravu. Nejdůležitějším produktem jsou trakční vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu.