• 730
  • 751
  • 851
  • 703
  • 730
  • 703
  • 730

Elektrizace železnic Praha, a.s.

EŽ Praha, a.s.

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se již 60 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž pevných trakčních zařízení pro železnici a městskou hromadnou dopravu. Nejdůležitějším produktem jsou trakční vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu.