• 730
  • 751
  • 851
  • 703
  • 730
  • 703
  • 730

Railsystem, s.r.o.

Railsystem, s.r.o.

Společnost Railsystem, s.r.o. oslovuje přední výrobní společnosti a nabízí jim přepravu jejich produktů po železnici – vlastními vlaky RAIL systemu. Disponuje zkušenostmi, technikou i potřebnými legislativními oprávněními. Společně se zákazníky se nepodílí na ničení českých silnic, nadbytečném hluku i exhalacích.