• 721.555
  • 720.039 - Nezamyslice
  • 720.039 - Olomouc Nová Ulice
  • 720.039 - Olomouc 2
  • 720.039 - Říkovice
  • 720.039 - Přerov
  • 720.039 - Olomouc 3

Hrbatá Máňa, o.s.

Hrbatá Máňa, o.s.

Občanské sdružení Hrbatá Máňa zajišťuje veškeré služby v železniční dopravě. Různé druhy přeprav, vlečkovou, výlukovou činnost. Motorovým, případně přívěsným vozem zajistí akce typu oslavy narozenin, svatby, firemní akce, historické jízdy, vinobraní atd.

DPOV, a.s.

ČD DPOV, a.s.

Společnost DPOV, a.s. provádí opravy a modernizace veškerých elektrických a motorových vozů, ucelených jednotek, speciálních vozidel pro traťové hospodářství, osobních vozů a všech částí a funkčních celků železničních kolejových vozidel používaných nejen na území České republiky.

Olomoucká dopravní, s.r.o.

Olomoucká dopravní, s.r.o.

Společnost zahájila svou činnost v roce 2006 a jejím hlavním záměrem je rozvoj a realizace kombinované přepravy hromadných substrátů, stavebních výrobků a dřeva na krátké a střední vzdálenosti, a také realizace služeb, jež s kombinovanou přepravou souvisí.

Railsystem, s.r.o.

Railsystem, s.r.o.

Společnost Railsystem, s.r.o. oslovuje přední výrobní společnosti a nabízí jim přepravu jejich produktů po železnici – vlastními vlaky RAIL systemu. Disponuje zkušenostmi, technikou i potřebnými legislativními oprávněními. Společně se zákazníky se nepodílí na ničení českých silnic, nadbytečném hluku i exhalacích.

Elektrizace železnic Praha, a.s.

EŽ Praha, a.s.

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se již 60 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž pevných trakčních zařízení pro železnici a městskou hromadnou dopravu. Nejdůležitějším produktem jsou trakční vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu.